Aktualitātes

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitings

Draudzīgā aicinājuma fonds katru gadu apkopo un novembrī publicē  vidusskolu beidzēju sasniegumus ar mērķi izveidot Latvijas skolu, kurās realizē vidējo izglītību, objektīvu vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. No 2021.gada nenotiek skolu apbalvošana.
 

 

 

 

Misija
Nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu izglītību sakārtotā un atbalstošā vidē, veicinot godīgu, radošu un atbildīgu personību izaugsmi.
Vīzija
Olaines 1. vidusskola - konkurētspējīga un inovatīva skola ikvienam skolēnam.
Vērtības
Attīstība. Atbildība. Sadarbība. Cieņa. Kvalitāte.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.