Aktualitātes

Valsts prezidents Egils Levits aicina jauniešus kļūt par valsts valodas sargu un īsā video izteikt, kāpēc latviešu valoda jauniešiem ir mīļa un dārga.

No 2020. gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim mācības 7.–12. klasēm notiks attālināti – to paredz 13.10.2020. valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.  
Visiem skolēniem ir jāievēro skolas medmāsas norādījumi, kas izsūtīti e-klases pastā.

Aicinām ikvienu izvērtēt savu veselības stāvokli, būt atbildīgam un ierasties skolā tikai tādā gadījumā, ja nav elpceļu infekcijas slimību pazīmju, un pa ceļam uz skolu un skolā ievērot epidemioloģiskās drošības prasības
(distancēšanās, higiēna, sejas maskas sabiedriskajā transportā, arī skolēnu autobusā).

Interešu izglītības klātienes nodarbības (arī Olaines sākumskolā, Jaunolainē) plānojam atsākt  09.11.2020.

Skola ir atvērta tikai skolēniem un skolas darbiniekiem, lūdzam vecākus būt saprotošiem šajā situācijā.
Galvenais saziņas kanāls: e-klase.
Kārtība, kādā tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības pasākumi infekcijas izplatības ierobežošanai
Olaines 1. vidusskolā
ar precizējumiem 4.7. un 4.13.3. punktos.
Bibliotēkas  epidemioloģiskās drošības pasākumi vīrusa COVID-19 ierobežošanai

Par pusdienām maksāt ar pārskaitījumu – par mēnesi. Par nākamā mēneša pusdienām jāsamaksā līdz iepriekšējā mēneša 27. datumam.

Olaines novada dome lēmusi ar 2020. gada 1.septembri palielināt vidusskolēnu stipendijas. Ja līdz šim ikmēneša stipendijas apmērs bija 30,00 EUR, ar 2020./2021. mācību gadu tās būs 40,00 EUR un 60,00 EUR.

Skolēnu autobusu maršruti un laiki
No 2020.gada 26.oktobra
2018./2019.mācību gadā skolēnu autobusi, kurus skolēni izmantos bez maksas, uzrādot braukšanas karti, kursēs septiņos maršrutos (atbilstoši sarakstam). Skolēnu braukšanas karšu veidi:
1. Braukšanas karte (maršrutos, kuros papildus nevar izmantot sabiedrisko autobusu un skolēni izmanto tikai konkrēto skolēnu autobusu);
2. E-karte (maršrutos, kuros papildus skolēnu autobusam var izmantot sabiedrisko autobusu).

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.