Aktualitātes

Latvijas Bibliotēku nedēļas ietvaros 1.c klase 20.aprīlī apmeklēja Olaines bērnu bibliotēku, kur piedalījās radošajā darbnīcā "Grāmatu draugs - grāmatzīme"!

Lieldienas gaidot 1.b klase iestudēja Anda Zūzena lugu "Rūķu Lieldienas".

Latvijas Bibliotēku nedēļā no 17.līdz 23.aprīlim skolas bibliotēka aicina uz "Lielo mantu un grāmatu plaukta talku!" Sniedz savām sen aizmirstajām mantām otro iespēju savas skolas bibliotēkā.

No 19. līdz 21.aprīlim 1. - 8. klasēm notika projektu dienas. Šī gada tēma -  „Olainei - 50”.

Olaines pilsētas 50.gadadienas svinīgajā pasākumā ar Olaines novada domes Atzinības rakstu tika apbalvoti pieci Olaines 1.vidusskolas darbinieki:

Sveicam Olaini 50. dzimšanas dienā! Olaines 1. vidusskolas organizētie pasākumi.

Armands Berķis tagad mācās ASV un viss Olaines 1. vidusskolas kolektīvs novēl viņam veiksmi!

No 31.08.2016. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Esam saņēmuši Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Pierīgas novadu organizācijas diplomu un nomināciju "Aktīvākā arodorganizācija" 2015./2016. mācību gadā.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.