Aktualitātes

Olaines 1. vidusskola un Olaines 1. vidusskolas struktūrvienība Olaines sākumskola 1.februārī uzsāk bērnu reģistrāciju pamatizglītības ieguves uzsākšanai 2023./2024. mācību gadā.

Olaines novada izglītības iestāžu pašpārvaldēm rudens ir bijis izglītojošs, iedvesmojošs un pagājis projekta “Uzmanību, gatavību, kontakts!” (līgums Nr. VP2022/3-11) zīmē.

Ikgadējā Karjeras nedēļā jauniešus Olaines 1.vidusskolā aicinās atklāt savas uzņēmējspējas

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiek Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicina ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas. Arī Olaines 1.vidusskola piedalās ikgadējā Karjeras nedēļā, papildinot kopējo pasākumu klāstu ar aktivitāti “Iepazīsti profesiju” (tikšanās ar zumbas instruktoru, mākslinieku, NBS pārstāvi, IT speciālistu, ārstu, gidu, futbolistu un žurnālistu), aktivitāte “Plāno savu profesiju” (RSU SKMK pārstāvju nodarbība, DISC metodes pielietošana karjeras plānošanā), nodarbība “Profesijas izvēles ceļš soli pa solim”.

Jauno "MOT" treneru apmācības Lilastē bija jauna un ļoti vērtīga pieredze, kas apstiprināja sen zināmo patiesību - viss ģeniālais ir vienkāršs.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.