Aktualitātes

2020.gada 28.janvārī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā tika apbalvoti Latvijas izcilākie skolu absolventi, viņu skolotāji, augstskolu mācībspēki, sabiedriskie darbinieki, mecenāti un mediju pārstāvji-tika pasniegta Draudzīgā Aicinājuma fonda medaļa un Goda diploms.

06.02.2020. Olaines 1.vidusskolā norisinājās skatuves runas konkurss 1.-3.klašu skolēniem. Žūrija uzmanīgi noklausījās 19 dalībnieku sniegumu.

2019.gada 25.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē tika apbalvotas  labākās Latvijas izglītības iestādes, kurās ir iespēja iegūt vidējo izglītību. Apkopojums tiek veikts pēc skolēnu rezultātiem centralizētajos eksāmenos (CE) latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē un skolas kopvērtējuma četrās nominācijās- ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts ģimnāzijas), pilsētu (lielpilsētas un pilsētas) vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas.

2019.gada 4.oktobrī Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits sveica starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus un viņu skolotājus par izciliem sasniegumiem pasaules mērogā.

2019. gada 30. augustā Rīgas pilī notika ikgadējā Ata Kronvalda balvas pasniegšana  skolām,  kuru audzēkņi  guvuši augstākos sasniegumus attiecīgā mācību gada mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos.

No 2019. gada 23. jūlija līdz 1. augustam Sanktpēterburgā, Krievijā noritēja 2. starptautiskā ekonomikas olimpiāde. 

Skolēnu autobuss 20.12.2019.
Skolēnu autobusu maršruti un laiki
Izmaiņas SKOLĒNU AUTOBUSA Nr.3 kursēšanas grafikā sākot ar 2019.gada 1.novembri

2018./2019.mācību gadā skolēnu autobusi, kurus skolēni izmantos bez maksas, uzrādot braukšanas karti, kursēs septiņos maršrutos (atbilstoši sarakstam). Skolēnu braukšanas karšu veidi:
1. Braukšanas karte (maršrutos, kuros papildus nevar izmantot sabiedrisko autobusu un skolēni izmanto tikai konkrēto skolēnu autobusu);
2. E-karte (maršrutos, kuros papildus skolēnu autobusam var izmantot sabiedrisko autobusu).

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.