Aktualitātes

24., 25., 26. oktobrī skolas kanceleja nestrādās.

27.oktobrī plkst.13.00 skolas bibliotēkas domātavā notiks "Austo mandalu kalendāra un izstādes atvēršanas svētki".

Armands Berķis tagad mācās ASV un viss Olaines 1. vidusskolas kolektīvs novēl viņam veiksmi!

Brain Games -  Lielākais galda spēļu veikals - Grib padarīt mūsu skolas bibliotēkas ikdienas dzīvi krāsaināku un piepildītāku, dāvinot Brain Games spēļu grozu - pilnu ar galda spēlēm. Tieši tu vari būt tas, kurš nopelna šo spēļu grozu savai skolai!

Klašu audzinātāji aicina skolēnu vecākus uz sapulcēm.

12. septembrī notika pirmā “Klusuma un apzinātības nodarbība” sešu nodarbību ciklā. Nodarbības tiek organizētas 1. klases skolēniem, kuriem vecāki izteica vēlēšanos šādas nodarbības apmeklēt.

No 31.08.2016. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Esam saņēmuši Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Pierīgas novadu organizācijas diplomu un nomināciju "Aktīvākā arodorganizācija" 2015./2016. mācību gadā.

Milzīgs paldies visiem skolas atbalstītājiem, kas palīdzēja mums savākt Maxima veikalos 22000 izsniegtās uzlīmes, lai izglītības atbalsta programmā Savai skolai mēs varētu sev iegūt daudzas noderīgas mantas.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.