Aktualitātes

5.martā no plkst.17.00 līdz plkst.20.00 vecākiem tiek piedāvāta iespēja individuāli tikties ar jebkuru no pedagogiem, piesakoties no 26.februāra līdz 1.martam:
*darbadienās pa tālruņiem: 67147302 vai 67512856,
*vai e-klasē, rakstot Inesei Protopopovai.
 Piesakoties obligāti jānorāda skolēna vārds, uzvārds un klase; pedagoga vārds, uzvārds.

Gadījumā, ja nevarat ierasties uz pieteikto laiku, lūdzam par to paziņot savlaicīgi (pa norādītajiem tālruņa numuriem vai rakstot individuāli konkrētajam pedagogam).

12. klases skolnieces Kate un Dana, starpdisciplinārā projekta darba ietvaros, veidoja skolas žurnālu, lai veicinātu skolēnu iesaisti skolas dzīvē. Žurnāla izveidē tika ņemtas vērā skolēnu vēlmes un ieteikumi. Patīkamu lasīšanu!

Olaines 1. vidusskola un Olaines 1. vidusskolas struktūrvienība Olaines sākumskola 1.februārī uzsāk bērnu reģistrāciju pamatizglītības ieguves uzsākšanai 2024./2025. mācību gadā.

ATGĀDINĀM!!

Skolēni vecumā līdz 12 gadiem skolu var neapmeklēt, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem.

Skolēni vecumā no 13 gadiem skolu var neapmeklēt, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 grādiem.

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitings

Draudzīgā aicinājuma fonds katru gadu apkopo un novembrī publicē  vidusskolu beidzēju sasniegumus ar mērķi izveidot Latvijas skolu, kurās realizē vidējo izglītību, objektīvu vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. No 2021.gada nenotiek skolu apbalvošana.
 

 

 

 

Misija
Nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu izglītību sakārtotā un atbalstošā vidē, veicinot godīgu, radošu un atbildīgu personību izaugsmi.
Vīzija
Olaines 1. vidusskola - konkurētspējīga un inovatīva skola ikvienam skolēnam.
Vērtības
Attīstība. Atbildība. Sadarbība. Cieņa. Kvalitāte.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.