Aktualitātes

8.a klasē mācās Renārs Šķēdnieks, kurš ir Taekvondo Latvijas izlases cīkstonis.

Trešdien, 24.maijā  Bērnu žūrijas projekta ietvaros skolas bibliotēkā viesosies Stopiņu novada Upesleju internātpamatskolas audzēkņi. Lai viņiem jauka ciemošanās!

Starpkultūru mācību apmaiņas programmu ietvaros bezpeļņas brīvprātīgo organizācija „AFS Latvija” piedāvā iespēju kļūt par viesģimeni kādam no ārvalstu viesskolēniem, kuri Latvijā ieradīsies jau augustā. Kļūšana par viesģimeni ir neizmērojami vērtīga pieredze un lielisks veids, kā iepazīt citu kultūru un dalīties ar savu kultūru un vērtībām.

A.Brahmaņa uzņēmumam “Woodwibe” 1. vieta!

2017. gada 16. maijā 1.-4. klašu interešu izglītības pulciņu pasākums - Krāsainā hipiju ballīte. Piedalās perkusionists Nils Īle.

2017. gada 16.maijā ar čaklo  skolēnu un skolotāju palīdzību realizējām kopš rudens izlolotu sapni, uzdāvināt Olaines 50. un Latvijas 100. dzimšanas dienā zaļu, paliekošu dāvanu -  ozoliņus, kuri kļūs par  sākumu "Spēka birzs" veidošanai savā pilsētā.

Olaines pilsētas 50.gadadienas svinīgajā pasākumā ar Olaines novada domes Atzinības rakstu tika apbalvoti pieci Olaines 1.vidusskolas darbinieki:

Sveicam Olaini 50. dzimšanas dienā! Olaines 1. vidusskolas organizētie pasākumi.

Armands Berķis tagad mācās ASV un viss Olaines 1. vidusskolas kolektīvs novēl viņam veiksmi!

No 31.08.2016. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Esam saņēmuši Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Pierīgas novadu organizācijas diplomu un nomināciju "Aktīvākā arodorganizācija" 2015./2016. mācību gadā.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.