Aktualitātes

Cilvēks. Mērķi. Vienotība.

Olaines 1. vidusskolas 9. – 12. klasēm laikposmā no 11. līdz 20. janvārim sadarbībā ar Olaines Vēstures un mākslas muzeju norisinās muzejpedagoģiskās nodarbības par Barikāžu laiku.

Olaines 1. vidusskola 1.februārī uzsāk 2014.gadā dzimušo bērnu reģistrāciju pamatizglītības ieguves uzsākšanai
2021./2022. mācību gadā.

Grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosaka:  
* 4. janvārī 7.-12.klases mācības atsāk attālināti,  
* 11. janvārī 5.-6.klases mācības atsāk attālināti,
* 25. janvārī 1.-4.klases mācības atsāk attālināti.


Infografika par attālināto mācību darbu. Skolotāju, skolēnu, vecāku pienākumi. Skolēnu darbu vērtēšana.                       Veiksmīgas video tiešsaistes stundas pamatnoteikumi

Skolas darbinieki un skolēni skolā mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus.

Skolēnu autobusu maršruti un laiki
No 2020.gada 23.novembra
No 2020.gada 24.novembra AUTOBUSS Nr.2
No 2020.gada 1.decembra AUTOBUSS Nr.4
2018./2019.mācību gadā skolēnu autobusi, kurus skolēni izmantos bez maksas, uzrādot braukšanas karti, kursēs septiņos maršrutos (atbilstoši sarakstam). Skolēnu braukšanas karšu veidi:
1. Braukšanas karte (maršrutos, kuros papildus nevar izmantot sabiedrisko autobusu un skolēni izmanto tikai konkrēto skolēnu autobusu);
2. E-karte (maršrutos, kuros papildus skolēnu autobusam var izmantot sabiedrisko autobusu).

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.