Aktualitātes

2017. gada 18. oktobrī, Pasaules lielākās mācību stundas, kuras vadmotīvs ir ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids, ietvaros, mūsu skolas 5.-6. klašu skolēniem tika rīkots neparasts pasākums „Atbildīgs patēriņš”.

5.klašu skolēnu vecāki 8.novembrī plkst.19.00 skolas konferenču zālē tiek aicināti apmeklēt semināru par bērna attīstību un stājas veidošanu. Lektore – fizioterapeite Ieva Ķipra. Semināru organizē Olaines novada pašvaldība ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem”.

19.10.2017. mūsu bibliotēkā viesojas Valmieras bibliotekāri.

16. oktobrī ciemos Olaines 1. vidusskolā bijām aicinājuši vienu no ražīgākajām bērnu grāmatu autorēm Ievu Samausku. Šī tikšanās sākumskolas skolēniem bija kā balva dzejas lasīšanas mēneša noslēgumā.

26.09.2017. Olaines 1.vidusskolas vieglatlētu komanda izcīnīja 2.vietu republikā vidusskolu kausā.

Kā katru gadu, oktobra sākumā Olaines skolās ar ziediem un pateicības vārdiem tika atzīmēta Starptautiskā skolotāju diena. Un šogad jau ceturto gadu, novērtējot padarīto un izrādot cieņu visai skolotāju saimei, tika turpināta brīnišķīga tradīcija - tika izcelts viens skolotājs, kam savu balvu piešķīra A/S "Swedbank".
Šoreiz dāvanu karti 100 EUR apmērā un ziedus saņēma Olaines 1.vidusskolas skolotāja Brigita Eltermane.

2018. gadā Latvija svinēs simto gadskārtu.
Kā mēs, Olaines 1.vidusskolas vecāki, varam iesaistīties lielā notikuma tapšanā?

Ko mēs, Olaines 1.vidusskolas vecāki, dāvāsim Latvijai simtgadē?

Klašu audzinātāji aicina vecākus uz ikgadējo rudens sapulci.

2017./2018.mācību gadā sešos maršrutos atbilstoši sarakstam kursēs skolēnu autobusi, kurus skolēni izmantos bez maksas, uzrādot braukšanas karti, kura saturēs skolēna datus (skolēnu foto, vārds, uzvārds, maršruts).

Papildus parastām braukšanas kartēm no šī gada augusta Olaines novadā tiks ieviestas skolēnu braukšanas e-kartes konkrētos maršrutos. Skolēnu braukšanas e-karte darbosies gan kā sabiedriskā autobusa e-talons, gan kā apliecība braukšanai skolēnu autobusā, kas kursēs atbilstoši sarakstam.

No šī gada 24. līdz 27.aprīlim notika Olaines 1.vidusskolas un skolā realizējamo izglītības programmu akreditācija.

Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2017.gada 26.maija lēmumu NR.127-V Olaines 1.vidusskola un visas sešas skolā realizējamās izglītības programmas ir akreditētas uz sešiem gadiem - līdz 2023.gada 29.maijam.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.