Aktualitātes

Noslēgusies 45. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2017" Latvijas kārta. Tika iesūtīti 1165 darbi no 49 Latvijas novadiem un pilsētām. Starp 190 Latvijas kārtas laureātiem ir mūsu Valērija Zaharenko no 3.b klases un Darja Grigorjeva no 7.a klases.

Otrdien, 21.februārī, plkst.16.00 skolas bibliotēkā notiks kādreizējās olainietes, rakstnieces un mūsu skolas skolotājas Vijas Upmales no-jauna-iepazīšanas pēcpusdiena. Pasākumā atmiņās dalīsies Upmales laikabiedri un ģimene.

Sveicam Olaini 50. dzimšanas dienā! Olaines 1. vidusskolas organizētie pasākumi.

10. un 11.februārī JA Latvija organizētā starptautiskā uzņēmējdarbības projekta “Central Baltic student Enterprise without Borders” ietvaros vidusskolēni Amanda Ieva Ķupe, Vairis Stramkalis, Ritvars Gailīts un Artūrs Brahmanis devās uz  starptautisko skolēnu mācību uzņēmumu (SMU)gadatirgu Tallinā.

Apsveicam skolas teātra pulciņu ar iegūto I pakāpi starpnovadu mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā Salaspilī! Turam īkšķus 2.kārtā 30.martā!

Olaines 1. vidusskola uzsāk 2010. gadā dzimušo bērnu reģistrāciju pamatizglītības ieguves uzsākšanai
2017./2018. mācību gadā.

Olaines 1. vidusskola uzsāk piecgadīgo un sešgadīgo bērnu reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmā
2017./2018.m.g.

No 1. novembra līdz 17. februārim, programmas "Augļi skolai" ietvaros, pamatskolēnim tik izsniegti augļi un dārzeņi.

Armands Berķis tagad mācās ASV un viss Olaines 1. vidusskolas kolektīvs novēl viņam veiksmi!

No 31.08.2016. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Esam saņēmuši Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Pierīgas novadu organizācijas diplomu un nomināciju "Aktīvākā arodorganizācija" 2015./2016. mācību gadā.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.