Aktualitātes

Vasaras periodā kanceleja strādā no 01.06.2020. līdz 19.06.2020,
no 23.07.2020. līdz 27.07.2020. un
no 11.08.2020. līdz 31.08.2020.
Darba laiks no pulksten 9.00 līdz 14.00

Topošo 1. klašu vecākus aicinām iepazīties ar prezentāciju, lai uzzinātu būtiskāko par skolas gaitu uzsākšanu. Jaunizveidoto 1. klašu vecāku sapulces ar klašu audzinātājām Olainē un Jaunolainē notiks 2020.gada 18. augustā plkst. 18.30

Lai iepazīstinātu topošos reflektantus ar studiju iespējām, programmām, pasniedzējiem, mācību procesu un vidi, kā arī sporta un atpūtas iespējām, dienesta viesnīcām, bibliotēkām, AUGSTSKOLAS un citas IZGLĪTĪBAS IESTĀDES piedāvā apmeklēt ATVĒRTO DURVJU DIENU PASĀKUMUS TIEŠSAISTES REŽĪMĀ. Daļu no šiem pasākumiem būs iespēja noskatīties arī ierakstā.

Tā kā ir ļoti svarīgi savlaicīgi zināt bērnu skaitu nākamā gada 1.klasēm, tad bērnu reģistrācija netiek pārtraukta. Šobrīd nav vēlama vecāku ierašanās skolā, tāpēc vecākiem, kam ir elektroniskais paraksts, lūdzam iesniegt elektroniski parakstītus dokumentus; pārējiem lūdzam pieteikt savu bērnu, sūtot informāciju (bērna vārds, uzvārds, personas kods) uz skolas e-pastu. Tiklīdz ārkārtējā situācija tiks pārtraukta, tiks atjaunots iepriekš norādītais darba laiks, kad gaidīsim vecākus klātienē, lai iesniegtu dokumentus. Informācija par Olaines sākumskolu (Jaunolainē)

Lepojamies ar vokālā ansambļa "Unda" jaunāko grupu, kas 12.03.2020. piedalījās vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2020” 2.kārtā Rīgā un ieguva 1.pakāpi. Paldies skolotājai Sanitai Šeflerei! Malači!

Priecājamies par skolas grupu “6.alianse”, kas konkursa “No baroka līdz rokam” 2.kārtā ieguvuši II pakāpi.  Paldies skolotājam Mārim Trankalim!

Paldies skolas vokālajiem ansambļiem par veiksmīgu dalību konkursa "Balsis 2020" 1.kārtas skatē: "Cīrulīši" - II pakāpe; "Unda" (abas grupas) - I pakāpe. "Unda" (jaunākā grupa) izcīnījusi tiesības piedalīties 2.kārtā Rīgā 12.martā. Lai skan!

2020.gada 28.janvārī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā tika apbalvoti Latvijas izcilākie skolu absolventi, viņu skolotāji, augstskolu mācībspēki, sabiedriskie darbinieki, mecenāti un mediju pārstāvji-tika pasniegta Draudzīgā Aicinājuma fonda medaļa un Goda diploms.

2019.gada 25.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē tika apbalvotas  labākās Latvijas izglītības iestādes, kurās ir iespēja iegūt vidējo izglītību. Apkopojums tiek veikts pēc skolēnu rezultātiem centralizētajos eksāmenos (CE) latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē un skolas kopvērtējuma četrās nominācijās- ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts ģimnāzijas), pilsētu (lielpilsētas un pilsētas) vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas.

2019.gada 4.oktobrī Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits sveica starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus un viņu skolotājus par izciliem sasniegumiem pasaules mērogā.

2019. gada 30. augustā Rīgas pilī notika ikgadējā Ata Kronvalda balvas pasniegšana  skolām,  kuru audzēkņi  guvuši augstākos sasniegumus attiecīgā mācību gada mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos.

No 2019. gada 23. jūlija līdz 1. augustam Sanktpēterburgā, Krievijā noritēja 2. starptautiskā ekonomikas olimpiāde. 

Skolēnu autobuss 20.12.2019.
Skolēnu autobusu maršruti un laiki
Izmaiņas SKOLĒNU AUTOBUSA Nr.3 kursēšanas grafikā sākot ar 2019.gada 1.novembri

2018./2019.mācību gadā skolēnu autobusi, kurus skolēni izmantos bez maksas, uzrādot braukšanas karti, kursēs septiņos maršrutos (atbilstoši sarakstam). Skolēnu braukšanas karšu veidi:
1. Braukšanas karte (maršrutos, kuros papildus nevar izmantot sabiedrisko autobusu un skolēni izmanto tikai konkrēto skolēnu autobusu);
2. E-karte (maršrutos, kuros papildus skolēnu autobusam var izmantot sabiedrisko autobusu).

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.