Aktualitātes

 

 

Olaines 1.vidusskola
gaida savus audzēkņus
klašu telpās
1.septembrī plkst. 10.00

Uzņēmums SIA Baltic Restaurants Latvia sveic visus skolēnus un skolas darbiniekus jaunajā mācību gadā.

Esam saņēmuši Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Pierīgas novadu organizācijas diplomu un nomināciju "Aktīvākā arodorganizācija" 2015./2016. mācību gadā.

Milzīgs paldies visiem skolas atbalstītājiem, kas palīdzēja mums savākt Maxima veikalos 22000 izsniegtās uzlīmes, lai izglītības atbalsta programmā Savai skolai mēs varētu sev iegūt daudzas noderīgas mantas.

Jaunizveidoto klašu saraksti un klašu audzinātāji.

2016. gada 24. augustā pulksten 18.30 notiks klašu vecāku informatīvās sapulces:

  • 1.a klasei – 110.A telpā
  • 1.b klasei – 113.A telpā
  • 1.c klasei – 112.A telpā

Pirmsskolas grupas (5-6gad.) bērnu vecāku informatīvā sapulce notiks 25. augustā, ceturtdien, plkst. 18.00 pirmsskolas izglītības grupas telpās.

Viena diena ir jāstrādā visiem nākamā mācību gada vidusskolēniem.

  • 14. jūnijā plkst. 10.00 - 10.klase
  • 24.augustā plkst. 9.00 - 11.klase
  • 25.augustā plkst. 9.00 - 12.klase

 

Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs izsludināja pieteikšanos ekskursiju projektam "Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi". Uzrakstot pieteikumu, mācību ekskursijai var iegūt līdz 400.00€ finansējumu.

Kopā esam savākuši 13 tonnas un 761.343 kg makulatūras!!!
Apsveicam konkursa uzvarētājus:

  • 1.vieta – 2.c klasei (kl.audz. S.Teile)– 2381 kg
  • 2.vieta – 4.c klasei (kl.audz. V.Kušķe)– 2163,5 kg

Kopā esam savākuši 396 kg 375 g izlietoto bateriju!!!

  • 1.vieta - 1.b klasei (kl.audz. S.Medne)– 107 kg
  • 2.vieta – 4.c klasei (kl.audz. V.Kušķe)– 87 kg 685 g

Lepojamies ar mūsu skolēniem un absolventiem - "Jauniešu gada balvas" laureātiem:

2015.gada 12.novembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” notika Draudzīgā aicinājuma fonda balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija skolu reitinga konkursā. Tajā tika apbalvotas tās 55 Latvijas skolas, kuru absolventiem 2015.gadā bijuši vislabākie sasniegumi centralizētajos eksāmenos. Apkopojums tiek veikts pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē un skolas kopvērtējuma četrās nominācijās ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts ģimnāzijas), pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas.

Sakarā ar lielo skolēnu skaitu maršrutā „ VAIVADI - MEŽSĒTAS– VĪKSNAS (PURIŅI) – DĀVI – IELEJAS – BLIJAS – JAUNOLAINE – OLAINE”  (AUTOBUSS NR.3) no 12. oktobra no rīta no gala punkta kursē divi mikroautobusi (viens aiz otra) atbilstoši grafikam.

No 27.08.2015. skolas kancelejā Olaines novadā deklarētie Olaines 1. vidusskolas skolēni var saņemt braukšanas kartiņas. Līdzi jāņem 3x4 cm fotogrāfija.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2. punktu, ja izglītojamais nozaudē vai sabojā izsniegto skolēna braukšanas karti, izglītojamā vecākiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram atkārtotas braukšanas kartes saņemšanai.

Lai nepieļautu, ka skolēns dienu vai pat vairākas dienas neapmeklē skolu un par to, iespējams, nezina arī vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā 2011. gada 4. februārī. Lūdzam vecākus ievērot skolā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu.